Γιάννης Ζάχος

Συμπτωματολογία
γενική και ειδική

Τι περιγράφει ο όρος δυσλεξία

Με τον όρο δυσλεξία περιγράφεται το πυρηνικό χαρακτηριστικό της κατάστασης, η δυσχέρεια δηλ. στην κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας και της γραφής.

Η δυσλεξία ορίζεται σήμερα ως η δυσκολία στην κατάκτηση της ανάγνωσης, της γραφής, της κατανόησης της γλώσσας και της έκφρασης.

Σε ποιους τομείς εμφανίζεται η διαταραχή

 • Στην αναπτυξιακή πορεία του παιδιού
 • Στη γλωσσική λειτουργία
 • Στην ικανότητα για οπτική διάκριση
 • Στην ικανότητα για ακουστική διάκριση
 • Στη συγκέντρωσης της προσοχής
  Στη μνημονική λειτουργία
  Στην πλευρίωση
  Στη χωρική κατευθυντικότητα και τη χρονική διαδοχικότητα
 • Οπτικά ελλείμματα

Στις μετρήσεις της ικανότητας οπτικής ακολουθίας (χωρίς να εμπλέκονται γλωσσικά  στοιχεία) δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ δυσλεξικών και μη δυσλεξικών (Vellutino)

Στις μετρήσεις οπτικής μνήμης σε γράμματα και λέξεις, που παρουσίαζαν κάποια ομοιότητα, τα οποία προβάλλονταν οπτικά και απαιτούσαν οπτικής φύσεως απάντηση, δυσλεξικοί και μη δυσλεξικοί δεν είχαν σημαντικές διαφορές. Όταν όμως απαιτείτο λεκτική - αναγνωστική απάντηση, τότε οι διαφορές ήταν σημαντικές και υπολείπονταν οι δυσλεξικοί.

Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι οι οπτικές  ικανότητες δεν αποτελούν κριτήριο για την ύπαρξη δυσλεξίας, ενώ η ανάγνωση είναι μια κατ’  εξοχήν γλωσσική ικανότητα.

downloadΚατεβάστε
το αρχείο