Ο σκοπός αυτού του δικτυακού τόπου, είναι κοινωφελής και μη κερδοσκοπικός.

Στοχεύει:

  • Στην ανάδειξη, την προβολή, τον επαναπροσδιορισμό και την οριοθέτηση  των προβλημάτων – διαταραχών που αφορούν  στη γλώσσα και  τη  μάθηση.
  • Στη διερεύνηση μιας σειράς από  καταστάσεις (όπως σύνδρομα, διαταραχές στο συναίσθημα και τη συμπεριφορά, κ.ά.) που εμποδίζουν την ανάπτυξη της γλώσσας, τη μάθηση και την κοινωνικοποίηση.
  • Στη συγκρότηση μιας Ομάδας Μελέτης αυτών των προβλημάτων και καταστάσεων.
  • Στη δημιουργία ενός ευρύτερου Κύκλου Ειδικών Επιστημόνων για διάγνωση και παροχή   αποκαταστασιακής βοήθειας σε άτομα κυρίως με παθολογία του Λόγου και της Γλώσσας, με Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία,  με Διαταραχές στο Συναίσθημα  και με Προβλήματα Συμπεριφοράς.

Διαχείριση ιστότοπου.


Αγγελική Ζάχου                     Γιάννης Ζάχος

Νευρογλωσσολόγος             Εκπαιδ/κός-Παιδ/γός